top of page

NePRO:n taustalla SUJU Oy

SUJU Oy syntyi Tampereella vuonna 2020 perustanaan kymmenen vuoden aikana toteutuneet neuropsykiatrisen valmennuksen tapaamiset. Valmennustapaamisissa lukuisat ihmiset kertoivat yrityksen perustajan Hanna Untalan luona samaa viestiä: tätä tarvitaan ehdottomasti lisää - ja kaikkialle. 

 

NePRO on osa SUJU Oy:n toimintaa. Toimitusjohtajana toimii Hanna Untala ja terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimintaterapeutti Satu Huhtala. Yrityksen hallituksen puheenjohtajana toimii Laura Airaksinen ja hallitusjäsenenä Minja Pohjola. Potilasasiamiehenä on lääketieteen kandidaatti Alli Untala.

Visio

NePRO:n visiona on tulla parhaaksi osaajaksi ja toimijaksi tarjoamaan tukea ja ymmärrystä neurovähemmistöläisten haasteisiin. Tahdomme luoda sisältöjä, joissa jokainen tulee kohdatuksi ja ymmärretyksi, ja joissa eri ammattiryhmät tekevät yhteistyötä yhteisen inhimillisen hyvän eteen.  

Tavoitteena on mahdollistaa neurokirjon ihmisille merkityksellinen ja mielekäs elämänkulku, jossa mahdollistuu potentiaalien hyödyntäminen. Toiminta tähtää ihmisen parempaan pärjäämiseen omassa arjessa sekä hyvinvoinnin lisääntymiseen. 

Arvot

SUJUn arvomaailman pohjana toimivat inhimillisyys, ihmisyys sekä yhdenvertaisuus. Arvostamme kaikenlaista erilaisuutta. Pidämme huolta siitä, että jokaisesta kohtaamisesta välittyy kiireettömyys sekä aito läsnäolo.

 

Luotamme ihmisen luontaiseen kasvuun ja tahtotilaan edistää omaa pärjäämistä. Korostamme aina yhteiseen hyvään pyrkimistä. Vaalimme elinikäistä uteliaisuutta, emmekä unohda ilon ja kepeyden merkitystä. 

Tutustu myös SUJUn toimintaan

SUJUn logo valkoisena
bottom of page