Yoga at Home

Oma väylä on KELA:n neuropsykiatrinen kuntoutus opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville
16–29-vuotiaille neurokirjodiagnoosin omaaville nuorille.

Paikkatilanne (11.1.-22)
Otamme uusia asiakkaita koko Pirkanmaan alueelta. Aloittamaan pääsee heti myönteisen päätöksen jälkeen. Tapaamiset lähi- ja etäkontakteina.

NePRO tarkoittaa

 • Neuropsykiatrista erityisosaamista ja ymmärrystä

 • Nähdyksi ja kuulluksi tulemista, itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi tuntemista

 • Oikeissa asioissa riittävää ja oikeanlaista tukemista

 • Pysyvien elämänmuutosten aikaansaamista

 • Sisäisen motivaation löytämistä ja vastuunottoa 

 • Kykyjen ja vahvuuksien tunnistamista ja vahvistamista

 • Uusien taitojen ja tietojen saavuttamista

 • Paineettomuutta, levollisuutta, toiveikkutta, rohkaistumista ja luottamusta

 • Iloa ja tehokkuutta - tekemisen meininkiä!

nepro_logo_web.jpg
 • Facebook
 • LinkedIn
Suju_Nepro-1.jpg
merja-1.jpg
jaana-1.jpg
nepro_logo_web.jpg
nepro_logo_web.jpg

KM, Erityisopettaja

Neuropsykiatrinen valmentaja

SUJU Oy, toimitusjohtaja

Sosionomi

Ammatillinen erityisopettaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Neuropsykiatrinen valmentaja

Työelämän asiantuntija

Psykologi

Hanna Untala

Merja Salmi

Jaana Kukko

Riikka Seppälä

Markku Nyman

Mitä on Oma väylä?

Oma väylä -neuropsykiatrinen kuntoutus on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu uusi Kelan kuntoutusmuoto. Kuntoutus on maksutonta moniamatillista tukea, joka on räätälöity nimenomaan neurokirjon haasteet huomioon ottaen.

 

Kuntoutuksessa yhdistyvät yksilöllinen työskentely sekä pienryhmätyöskentely, painottuen yksilölliseen kuntoutuspolkuun oman työntekijän kanssa. Ryhmällä tarkoitetaan muutamaa muuta ihmistä sinun lisäksesi. Läheistapaamisiin osallistuu itse valitsemasi elämässäsi oleva ihminen.