top of page
NePRO logo valkoisena

Neuropsykiatrisen
osaamisen ykköspaikka

Tampere & Jyväskylä

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

Mitä on Oma väylä?

Oma väylä -neuropsykiatrinen kuntoutus on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti niistä poissa oleville 16–29-vuotiaille henkilöille suunniteltu uusi Kelan kuntoutusmuoto. Kuntoutus on maksutonta moniamatillista tukea, joka on räätälöity nimenomaan neurokirjon haasteet huomioon ottaen.
 
Kuntoutuksessa yhdistyvät yksilöllinen työskentely sekä pienryhmätyöskentely, painottuen yksilölliseen kuntoutuspolkuun oman työntekijän kanssa. Ryhmällä tarkoitetaan muutamaa muuta ihmistä sinun lisäksesi. Läheistapaamisiin osallistuu itse valitsemasi elämässäsi oleva ihminen.

Mitä on Neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus on kaiken ikäisille sopiva kuntoutus- ja ohjausmuoto, jonka tavoitteena on vahvistaa toimintakykyä kaikenlainen erityisyys huomioiden. Työskentely on prosessinomaista tavoitteellista työskentelyä, jonka avulla lisätään toimintakykyä haasteellisiksi koetuissa asioissa ja löydetään toimivampia ajatus- ja toimintamalleja.

 

Tuotamme neuropsykiatrista valmennusta palvelusetelituottajana (5-18v.) Keski-Suomen hyvinvointialueella sekä lisäksi Tampereella ja Jyväskylässä itsemaksaville asiakkaille sekä maksusitoumusasiakkaille. Myös neuropsykiatrinen valmennus etävastaanottona on mahdollinen.

Neuropsykiatrisen osaamisen
ykköspaikka tarjoaa:

 • Neuropsykiatrista erityisosaamista ja ymmärrystä

 • Nähdyksi ja kuulluksi tulemista, itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi tuntemista

 • Oikeissa asioissa riittävää ja oikeanlaista tukemista

 • Paineettomuutta, levollisuutta, toiveikkutta, rohkaistumista ja luottamusta

 • Kykyjen ja vahvuuksien tunnistamista ja vahvistamista

 • Pysyvien elämänmuutosten aikaansaamista

 • Sisäisen motivaation löytämistä ja vastuunottoa 

 • Uusien taitojen ja tietojen saavuttamista

 • Iloa ja tehokkuutta - tekemisen meininkiä!

NePROssa Oma väylään osallistuneiden suositteluhalukkuus on 5/5 (100%).

Paikkatilanne

Päivitetty viimeksi: 1.7.2024

Tampere

Otamme uusia asiakkaita Tampereelle.

Aloittamaan pääsee heti myönteisen päätöksen jälkeen. Tapaamiset lähi- ja etäkontakteina.

Jyväskylä

Otamme uusia asiakkaita Jyväskylään. 

Aloittamaan pääsee heti myönteisen päätöksen jälkeen. Tapaamiset lähi- ja etäkontakteina.

Blogissa

bottom of page