top of page

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutus- ja ohjausmuoto, jonka tavoitteena on vahvistaa
toimintakykyä kaikenlainen erityisyys huomioiden. Työskentely on prosessinomaista tavoitteellista
työskentelyä, jonka avulla lisätään toimintakykyä haasteellisiksi koetuissa asioissa ja löydetään
toimivampia ajatus- ja toimintamalleja. Itsetunnon ja voimavarojen vahvistaminen ovat myös
keskeistä. Elinpiiriä räätälöidään ottamaan huomioon paremmin neuropoikkeavuus. Omien
tarpeiden tunnistamisen taitoa sekä stressinhallintataitoja lisätään.

Neuropsykiatrisen tuen palveluseteliasiakas

NePRO tuottaa neuropsykiatrista valmennusta palvelusetelituottajana Keski-Suomen
hyvinvointialueella. Neuropsykiatrisen tuen palveluseteli Keski-Suomen hyvinvointialueella
on tarkoitettu 5–18-vuotiaille, joilla on neuropsykiatrisen tuen tarvetta. Kehityksellisiä
neuropsykiatrisia diagnooseja ovat ADHD, autismikirjon häiriö sekä Touretten oireyhtymä.
NePRO:lla on neuropsykiatrisesti esteettömät toimitilat keskeisellä paikala Kauppakatu 18
B 15.


Palveluihimme sisältyvät neuropsykiatrisen yksilövalmennuksen tapaamiset (60-90min.),
koti- tai koulukäyntitapaamiset (45-60min.), verkostopalaverit sekä vanhempien ohjaus lähi-
ja etätapaamisena.

Itsemaksava tai maksusitoumusasiakas

Neuropsykiatrista valmennusta voi myös ostaa itsemaksavana tai
maksusitoumusasiakkaana kaiken ikäisille asiakkaalle. Valmennukseen ei tarvita lähetettä
eikä myöskään välttämättä asetettua diagnoosia, oma ymmärrys asiasta riittää.

 

Tyypillisiä
tilanteita on tulla valmennukseen työikäisenä henkilönä juuri diagnoosin saaneena tai
tilanteessa, jossa pohtii, voisinko minä olla ADHD -henkilö tai autisti.

 

Lisäksi myös jatkoksi
Oma väylä, LAKU- ja NUOTTI -kuntoutuksille hankitaan tarpeenmukaisia
neuropsykiatrisen valmennuksen prosesseja.

Miten pääset mukaan Neuropsykiatriseen valmennukseen?

1

Lähetteen neuropsykiatriseen valmennukseen voi tehdä Keski-Suomen hyvinvointialueen

sosiaali- tai terveysalan työntekijä. Ole meihin yhteydessä palvelusetelimahdollisuuden

pohdintavaiheessa tai kun sinulle on jo myönnetty palveluseteli: nepro@nepro.fi / 041 317

2466

 

Neuropsykiatrinen valmentaja Jyväskylässä palvelusetelitoiminnassa toimintaterapeutti

Miina Korpi. Miina valmentaa suomeksi, englanniksi sekä ruotsiksi.

2

Itsemaksavana tai maksusitoumusasiakkaana palvelu käynnistyy yhteydenotollasi. Voit
tehdä yhteydenoton sähköpostitse, kotisivun yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse
nepro@nepro.fi / 041 317 2466. Kartoitamme tämän jälkeen yhdessä sinulle sopivaa
valmennussisältöä ja kestoa. Voit halutessasi sopia maksuttoman tutustumiskäynnin
Tampereen tai Jyväskylän toimitiloillemme. Valmennamme suomeksi, englanniksi ja
Jyväskylässä lisäksi ruotsiksi.

3

Itsemaksavana asiakkaana voit myös tehdä valmennusoston nettikaupastamme, joka
löytyy sujuvalmennus -sivuilta.

bottom of page